Organisatie

Organisatie

Bestuur

Het verenigingsbestuur bestaat uit vier vrijwilligers van Museum Joure. Er is een nauwe samenwerking met dit museum om aantrekkelijke
vriendenactiviteiten te organiseren.
De bestuursleden:

 • voorzitter: Anne Sjoerd Heegsma
 • secretaris: Frans Tolsma
 • penningmeester: Nico v.d. Veen
 • algemeen lid: Joke van der Zwaag
 • afgevaardigde van bestuur E.N.L: Evelien Blaauw
 • adviseur van de vereniging: Iris Nutma, directeur van het museum

De bestuursleden oefenen hun functie op vrijwillige basis uit en ontvangen hiervoor geen bestuurs- of onkostenvergoeding.

Doelstelling van Vereniging Vrienden van Museum Joure

De vereniging heeft ten doel het verlenen van steun aan Museum Joure
Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • Het schenken of in bruikleen geven van voorwerpen aan het museum, dan wel het ter beschikking stellen van geld daarvoor
 • Het wekken van belangstelling voor dit museum
 • Het ondersteunen van het museum bij het doen van onderzoek en uitgeven van publicaties op het gebied van geschiedenis en volkskunde van Joure en omgeving
 • Het ondersteunen van educatieve activiteiten van het museum
 • Het organiseren van (studie) bijeenkomsten
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Beleidsplan 2016 – 2019

In januari 2017 heeft het bestuur van de Vereniging Vrienden van Museum Joure een beleidsplan opgesteld met het voorgenomen beleid voor 2016 – 2019.

Klik hier om het beleidsplan te openen in PDF.

Financieel jaarverslag

Klik hier om het financieel jaarverslag 2017 te openen in PDF.
Klik hier om het financieel jaarverslag 2018 te openen in PDF.